1Uruchom program

Przede wszystkim należy pobrać i zainstalować Odzyskiwanie systemu FoneLab iOS w Twoim komputerze. A następnie uruchomi się automatycznie.

Odzyskiwanie systemu iOS

2Podłącz urządzenie

Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera za pomocą kabla USB i wybierz Odzyskiwanie systemu iOS, następnie kliknij Start.

Rozpocznij naprawę

3Odzyskaj system

Zostaniesz poproszony o wybranie trybu standardowego lub trybu zaawansowanego i potwierdzenie informacji o urządzeniu z systemem iOS. A następnie kliknij Optimaze / Repair aby rozpocząć proces naprawiania.

Tryb przywracania napraw tryb standardowy tryb zaawansowany