Umowa licencyjna użytkownika

WAŻNE: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA. JEST BARDZO WAŻNE, ŻE SPRAWDZISZ, ŻE NABYWASZ OPROGRAMOWANIE AISEESOFT I ŻE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY W CELU NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA AISEESOFT. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZAREJESTROWANY JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY, NIE MA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I OGRANICZONA GWARANCJA W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NIE MA ZASTOSOWANIA.

Pobierając oprogramowanie Aiseesoft z tej strony, zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie pobieraj oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania podczas instalacji lub pobierania oprogramowania zastępują warunki przedstawione poniżej. Jest to umowa prawna między Tobą, użytkownikiem końcowym i Aiseesoft Studio, twórcą programu („Aiseesoft”), dotycząca korzystania z produktów Aiseesoft („Oprogramowanie”).

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE Aiseesoft jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1. UDZIELANIE LICENCJI.

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie udziela następujących praw w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA:

Aiseesoft udziela indywidualnej, osobistej, niewyłącznej licencji na instalację i aktywację Oprogramowania tylko na jednym komputerze do użytku osobistego i niekomercyjnego. Licencjobiorca nie może udostępniać Oprogramowania w sieci ani w żaden sposób dostarczać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że najpierw zakupił licencję MULTI-USER od Aiseesoft.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA PRODUKTU (w tym między innymi wszelkie obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, audio, muzyka i tekst włączone do OPROGRAMOWANIA), towarzyszące materiały drukowane oraz wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością Aiseesoft lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. Dlatego należy traktować OPROGRAMOWANIE jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim.

3. OGRANICZENIA

- Aiseesoft szanuje prawa artystów i firm filmowych, a właściwe korzystanie z OPROGRAMOWANIA nie narusza tych praw. Nie można kopiować płyt DVD w celu sprzedaży lub rozdania kopii lub w celach komercyjnych.

- Aiseesoft odradza wszelkie próby kopiowania wypożyczonych płyt DVD. Kopiowanie płyty DVD w większości celów innych niż własny użytek jest nielegalne. Aiseesoft szanuje prawa artystów i firm filmowych i prosi, abyś zrobił to samo.

- Korzystanie z OPROGRAMOWANIA spowoduje utworzenie kopii zapasowych płyt DVD. Kopia będzie archiwalną kopią zapasową DVD, stworzoną wyłącznie na użytek prywatny i osobisty właściciela DVD, z którego została wykonana. Federalne prawa autorskie zabraniają nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub wystawiania materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie istnieją, zawartych w archiwalnej kopii zapasowej. Odsprzedaż, reprodukcja, dystrybucja lub komercyjne wykorzystanie archiwalnej kopii zapasowej jest surowo zabronione. Prosimy o poszanowanie praw właścicieli praw autorskich.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- Ograniczenia w inżynierii odwrotnej, dekompilacji i demontażu.

Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować części kodu obiektowego OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia.

- COVER CD.

Powielanie i dystrybucja Oprogramowania Aiseesoft (wyłącznie kopia próbna) na różnych płytach CD z okładką publikowanych przez powiązane czasopisma jest dozwolona. Jednak kopia czasopisma z CD musi zostać wysłana do Aiseesoft Studio.

- SEMESTR

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, niszcząc Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza Licencja również wygasa, jeśli nie spełnisz któregokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy. Po takim rozwiązaniu użytkownik zgadza się zniszczyć Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami.

BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje i dokumenty zamieszczone na tej stronie internetowej są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji ograniczenia przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Aiseesoft dokłada należytych starań, aby zamieszczać na tej stronie dokładne i aktualne informacje; nie udziela jednak żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jego dokładności lub kompletności. Aiseesoft okresowo dodaje, zmienia, ulepsza lub aktualizuje informacje i dokumenty na tej stronie internetowej bez powiadomienia. Aiseesoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści naszej strony internetowej. Korzystanie z tej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko. W żadnych okolicznościach i pod żadną teorią prawną Aiseesoft ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie zawartości tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe wynikające z dostęp do tej witryny lub korzystanie z niej.

RÓŻNE

1. Aiseesoft nie zezwala na korzystanie z OPROGRAMOWANIA w celu wykonywania jakichkolwiek działań naruszających lokalne prawo. Jeśli używasz naszego OPROGRAMOWANIA do wykonywania nielegalnych działań, wynikowy wynik będzie na własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym przedmiotem, nie instaluj i / lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.

2. Ostateczna interpretacja pozostaje w gestii naszego uznania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA lub chęci skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, prosimy pisać na adres support@fonelab.com.