Terms & Conditions

Warunki określone poniżej regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej lub treści udostępnianych na naszej stronie lub za jej pośrednictwem, akceptujesz te warunki w całości; odpowiednio, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

Aiseesoft Studio zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty opublikowania zmienionych warunków na stronie internetowej.

Poprzez stronę internetową FoneLab masz dostęp do różnych zasobów i treści. Obejmują one oprogramowanie, strony internetowe, dane, wiadomości, tekst, obrazy, zdjęcia i grafikę.

Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z oprogramowania podlega wszelkim umowom, takim jak umowa licencyjna lub umowa użytkownika dołączona do Oprogramowania lub dołączona do niego. Przed przystąpieniem do pobierania, instalowania lub używania oprogramowania z tej Witryny musisz zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej. W przypadku, gdy Oprogramowanie jest dostarczane na Stronie lub za jej pośrednictwem i nie jest licencjonowane do użytku za pośrednictwem Warunków licencyjnych dotyczących Oprogramowania, Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania pod następującymi warunkami:

1. Oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych;
2. Oprogramowania nie można w żaden sposób modyfikować ani zmieniać;
3. Oprogramowanie nie może być rozpowszechniane.

Wszelkie prawa, tytuły i odsetki, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Wykorzystanie materiału

Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub strojami handlowymi (zbiorczo „Znaki”) FoneLab lub jego zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Aiseesoft jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność i wszelkie inne obowiązujące przepisy prawa lub przepisy prawne.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć Aiseesoft i jego podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, działaniami, żądaniami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami, stratami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłaty adwokackie) wynikające z lub związane z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków.

prawo autorskie

Prawa autorskie na tej stronie (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez Aiseesoft Studio. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i nie można ich kopiować, powielać, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, publikować, adaptować lub przetwarzać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Aiseesoft Studio. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych praw autorskich lub innych informacji z kopii treści.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane na stronie internetowej FoneLab są własnością Aiseesoft lub innych stron trzecich. Nie wolno używać tych lub jakichkolwiek innych znaków towarowych lub znaków usługowych FoneLab bez uprzedniej pisemnej zgody Aiseesoft lub takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków. FoneLab i logo FoneLab są znakami towarowymi Aiseesoft Studio.