Regulamin

Warunki określone poniżej regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej lub treści udostępnianych na naszej stronie lub za jej pośrednictwem, akceptujesz te warunki w całości; odpowiednio, jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

FoneLab Studio zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty opublikowania zmienionych warunków na stronie internetowej.

Poprzez stronę internetową FoneLab masz dostęp do różnych zasobów i treści. Obejmują one oprogramowanie, strony internetowe, dane, wiadomości, tekst, obrazy, zdjęcia i grafikę.

Korzystanie z oprogramowania

Korzystanie z oprogramowania podlega wszelkim umowom, takim jak umowa licencyjna lub umowa użytkownika dołączona do Oprogramowania lub dołączona do niego. Przed przystąpieniem do pobierania, instalowania lub używania oprogramowania z tej Witryny musisz zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej. W przypadku, gdy Oprogramowanie jest dostarczane na Stronie lub za jej pośrednictwem i nie jest licencjonowane do użytku za pośrednictwem Warunków licencyjnych dotyczących Oprogramowania, Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania pod następującymi warunkami:

1. Oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych;
2. Oprogramowania nie można w żaden sposób modyfikować ani zmieniać;
3. Oprogramowanie nie może być rozpowszechniane.

Wszelkie prawa, tytuły i odsetki, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Wykorzystanie materiału

Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafika wyświetlane na tej Stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub strojami handlowymi (łącznie „Znaki”) FoneLab lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody FoneLab jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność i wszelkie inne obowiązujące przepisy lub przepisy prawne.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić FoneLab i jego podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, działaniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami, stratami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honoraria adwokackie) wynikające lub związane z treścią użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków.

prawo autorskie

Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez FoneLab Studio. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane w adaptacji lub przetwarzane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w jakichkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody FoneLab Studio. Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji z kopii treści.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane na stronie internetowej FoneLab są własnością FoneLab lub innych osób trzecich. Nie możesz używać tych ani żadnych innych znaków towarowych lub znaków usługowych FoneLab bez uprzedniej pisemnej zgody FoneLab lub takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. FoneLab i logo FoneLab są znakami towarowymi FoneLab Studio.