1Uruchom program

Przede wszystkim należy pobrać i zainstalować Retriever danych w Twoim komputerze. A potem uruchom go. Jeśli chcesz odzyskać utracone dane z dysków wymiennych, podłącz je do tego komputera.

fonelab strona główna retriver danych

2Skanuj urządzenie

Wybierz typy plików i lokalizację, w której chcesz odzyskać dane w interfejsie, a następnie kliknij Scan przycisk w prawym dolnym rogu, aby rozpocząć proces skanowania. Pozwala także wybrać Głębokie skanowanie tryb, jeśli chcesz.

skanowanie danych

3Wybierz dane

Kliknij typ pliku z lewego panelu, a następnie zaznacz pola danych, które chcesz odzyskać w oknie.

wybierz dane

4Recover Data

Kliknij niebieski Recover przycisk w prawym dolnym rogu. Może odzyskać wybrane dane w ciągu kilku minut, w zależności od ilości wybranych danych.

odzyskać dane