1Uruchom program

Pobierz, zainstaluj i uruchom iOS Data Backup & Restore w Twoim komputerze. A następnie podłącz urządzenie iOS do komputera.

Strona domowa fonelab

2Wybierz dane

Dodaj iOS Data Backup & Restore > iOS Data Backup. Następnie wybierz tryb tworzenia kopii zapasowych i kliknij Start. W nowym oknie zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i kliknij Następna.

Wybierz zawartość kopii zapasowej

3Kopia zapasowa danych

Wybierz ścieżkę, w której zapisuje się plik kopii zapasowej. A następnie kliknij backup przycisk.

Zakończ tworzenie kopii zapasowej

4Recover Data

Aby odzyskać dane systemu iOS, których kopia zapasowa została utworzona za pomocą tego oprogramowania, wybierz iOS Data Backup & Restore > Kopia zapasowa danych iOS i plik kopii zapasowej, a następnie wybierz dane, które chcesz przywrócić.

Odzyskaj dane